Cykle dla

ZAAWANSOWANYCH

Legenda: 
Liczby na początku (np. 1-12) oznaczają ilość tygodni przyjmowania danego środka. Litery i liczby na końcu (np. E4D) oznaczają częstotliwość przyjmowania danego środka w dniach. 
Na przykład: 
1-12 Sustanon 250 mg E7D - od 1 do 12 tygodnia przyjmujemy sustę co 7 dni. 
1-6 Metanabol 30 mg ED - od 1 do 6 tygodnia przyjmujemy metę każdego dnia. 
Przykładowe cykle dla średnio zaawansowanych:

01

CYKL

1-11 Testosteron Enanthate 300mg E5D
1-10 Deca-Durabolin 200mg E7D
1-6 Metandienon 30mg ED

02

CYKL

1-11 Testosteron Enanthate 300mg E5D
1-10 Deca-Durabolin 200mg E7D
6-12 Winstrol 50mg E2D

03

CYKL

1-11 Testosteron Enanthate 300mg E5D
1-10 Boldenone 300mg E7D
6-12 Winstrol inj 50mg E2D

04

CYKL

1-12 Testosteron Enanthate 400mg E5D
1-4 Testosteron Propionat 75mg E2D
1-11 Deca-Durabolin 400mg E7D
7-13 Winstrol inj 50mg E2D

05

CYKL

1-8 Testosteron Propionat 75mg ED
1-8 Trenbolone Acetate 75mg E2D

06

CYKL

1-8 Testosteron Propionat 75mg ED
1-6 Metandienon 30mg ED
1-8 Trenbolone Acetate 75mg E2D

07

CYKL

1-8 Testosteron Propionat 100mg ED
1-8 Trenbolone Acetate 75mg ED
2-8 Winstrol tabs 30mg ED