Cykle dla

POCZĄTKUJACYCH

Legenda:
Liczby na początku (np. 1-12) oznaczają ilość tygodni przyjmowania danego środka. Litery i liczby na końcu (np. E4D) oznaczają częstotliwość przyjmowania danego środka w dniach.
Na przykład:
1-12 Sustanon 250 mg E7D - od 1 do 12 tygodnia przyjmujemy sustę co 7 dni.
1-6 Metanabol 30 mg ED - od 1 do 6 tygodnia przyjmujemy metę każdego dnia.
Poniżej przykładowy cykl dla początkujących:

01

CYKL

1-12 Testosteron Enanthate 250mg E4D

02

CYKL

1-8 Testosteron Propionat 100mg E2D

03

CYKL

1-12 Testosteron Enanthate 250mg E4D
1-11 Deca-Durabolin 200mg E7

04

CYKL

1-12 Sustanon 250mg E7D
1-11 Deca-Durabolin 200mg E7D

05

CYKL

1-12 Testosteron Enanthate 250mg E4D
1-6 Metandienon 30mg ED

06

CYKL

1-12 Sustanon 250mg E7D
1-6 Metandienon 30mg ED

03

CYKL

1-11 Testosteron Enanthate 250mg E4D
6-12 Winstrol Inj 50mg E2D

08

CYKL

1-8 Testosteron Propionat 100mg E2D
3-9 Winstrol Inj 50mg E2D lub Winstrol oral 30mg ED